Regulamin sklepu

Sklep internetowy alu-car.pl prowadzony jest przez firmę ALU-CAR Gorzyce Krzysztof Drozd z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Batalionów Chłopskich 2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 867-160-58-52, REGON: 831049945.

REGULAMIN SKLEPU

 • Słownik pojęć

1.ALU-CAR Gorzyce Krzysztof Drozd z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Batalionów Chłopskich 2.

2.Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www: alu-car.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może składać zamówienia.

3.Kupujący- każdy podmiot składający zamówienia w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4.Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu Cywilnego).

5.Regulamin – niniejszy regulamin.

6.Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

7.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 • Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2.Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

Ceny produktów prezentowanych w Sklepie:

–  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

–  nie zawierają kosztów dostawy.

4.Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego. Katalog Towarów Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 • Jakość Towarów

1.Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

2.Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN -C-94300-7:1997P Ogumienie – Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

3.W celu spełnienia oczekiwań Klientów Sklep sprzedaje opony nie starsze niż 24 miesiące od daty produkcji.

4.Opony starsze niż 24 miesiące od daty produkcji będą wyraźnie opisane.

5.Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów wolnych od wad fizycznych oraz prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego przez wadę fizyczną Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:

– Brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;

–  Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

– Wydanie Towaru w stanie niezupełnym;

– Jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 • Składanie zamówień

1.Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

–  Za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza,

–  Telefonicznie: nr (+48) 15 832-57-09, (+48) 15 833-21-39

–  Pocztą elektroniczną: info@alu-car.pl, przetargi@alu-car.pl.

2.W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrane Towary do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym alu-car.pl.

4.Zamówienia złożone w godzinach nocnych oraz w dni wolne nie gwarantują rezerwacji Towaru w magazynie do momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

5.Automatyczne przyjęcie Zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.

6.W ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego (dotyczy Zamówień złożonych od poniedziałku do piątku do godziny 16), Kupujący otrzyma informację telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.

7.Pracownik Sklepu ostatecznie potwierdza dostępność Towarów w trakcie rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty e-mail. Stany magazynowe są na bieżąco aktualizowane.

8.Kupujący może modyfikować treść Zamówienia do czasu, gdy Towar nie został wysłany. W celu dokonania zmian w Zamówieniu należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

9.Z uwagi na fakt, iż Towary przedstawione na stronie Sklepu internetowego www.alu-car.pl nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, nie możemy zagwarantować dostępności wszystkich Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego www.alu-car.pl .

10.Oferta przedstawiona na stronie Sklepu internetowego www.alu-car.pl  podlega realizacji tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy Zamówień za granicę.

11.Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży w formacie PDF na adres mailowy podany w zamówieniu.

 • Koszt dostawy

1.Koszt dostawy pojedynczej opony: 20zł +VAT

2. Koszt dostawy od 2 sztuk opon: GRATIS

3.Nie wysyłamy Zamówień za granicę.

 • Formy płatności

Należności za zakupione Towary Kupujący może uregulować:

– Kurierowi z chwilą dostarczenia przesyłki (Opłata za pobranie 5 PLN)

– W formie przedpłaty na nasze konto na podstawie faktury pro-forma:

ALU-CAR Gorzyce Krzysztof Drozd

Batalionów Chłopskich 2

39-400 Tarnobrzeg

Santander Bank Polska S.A.

PL 66 1910 1048 2686 7691 7914 0001

 • Realizacja zamówień

1.Kupujący podczas składania Zamówienia obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.

2.W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu) czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.

3.W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność sprowadzenia opon z magazynów producentów, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu, w jakim opony dotrą do nas z magazynu producenta. W takim przypadku poinformujemy Kupującego o tym i podamy orientacyjny termin doręczenia przesyłki.

4.Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firm kurierskich FedEx i DPD.

5.W sytuacji, gdy kurier doręczający przesyłkę nie zastanie Kupującego pod wskazanym adresem, przesyłka będzie czekać na Kupującego w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będzie mógł odebrać ją osobiście. Adres oddziału oraz telefon kontaktowy firmy kurierskiej znajdują na stronach: https://www.fedex.com/pl-pl/home.html,  www.dpd.com.pl.  Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki w oddziale firmy kurierskiej, następnego dnia roboczego nastąpi kolejna próba doręczenia.

6.Odbiór osobisty w siedzibie firmy: ul. Batalionów Chłopskich 2, 39-400 Tarnobrzeg.

7.Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku poprzez przesłanie go na adres mailowy podany w Zamówieniu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o informację na adres: info@alu-car.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę podczas składania Zamówienia.

 • Sprawdzenie zawartości przesyłki

1.Przed dokonaniem zapłaty Kupujący sprawdza czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku, gdy dostarczony Towar jest niezgodny z Zamówieniem Kupujący kontaktuje się telefonicznie ze Sprzedawcą lub odmawia przyjęcia przesyłki.

2.Kupujący w momencie odbioru przesyłki sprawdza czy Towar nie jest uszkodzony:

-Jeżeli Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia przyczyny powstania szkody, Kupujący sporządza z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki, który umożliwia złożenie reklamacji w firmie kurierskiej.

-W protokole należy dokładnie opisać stan otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą ustalić przyczynę powstania szkody.

3.W protokole szkody data odbioru przesyłki, data zgłoszenia szkody oraz data spisania protokołu powinny być takie same. Prawidłowo spisany protokół szkody umożliwi złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji przyspieszy wysyłkę nowego Towaru do Kupującego lub zwrot należności. Po spisaniu protokołu szkody należy bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: info@alu-car.pl

4.W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, należy spisać dane osobowe kuriera i niezwłocznie przekazać tą informację telefonicznie pod numerami tel. (+48) 15 832-57-09, (+48) 15 833-21-39 lub pod adres mailowy info@alu-car.pl

 • Zwrot Towaru

1.Kupujący mający status Konsumenta może bez podania przyczyny dokonać zwrotu zakupionego Towaru składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

2.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.Towar używany nie podlega zwrotowi.

4.Towar montowany nie podlega zwrotowi.

5.Zwrot Towaru możliwy jest tylko w przypadku nienaruszonych etykiet.

6.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Reklamacje

1.Podstawą rozpatrzenia reklamacji jakościowych Towarów nabytych jest dowód ich zakupu w sklepie internetowym www.alu-car.pl (paragon, faktura, kopia listu przewozowego, numer Zamówienia).

2.Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu Towaru, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail info@alu-car.pl

3.Pracownik Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym i poinformuje o procedurze reklamacyjnej.

4.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu.

6.Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji jest obowiązany na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany Towar za pośrednictwem kuriera. Przed wysłaniem reklamowanego Towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

7.Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta – w takim przypadku Kupujący składa reklamację bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep internetowy alu-car.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

8.Szczegółowe warunki gwarancji, jakie dają producenci na swoje wyroby zamieszczone są w warunkach gwarancji.

9.Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep internetowy alu-car.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji opony.

Platforma ODR

Platforma ODR jest serwisem internetowym ułatwiającym rozstrzyganie sporów pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą. Platforma ODR ma na celu zapewnienie Konsumentowi możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązania. Poniżej zamieszczamy link do Platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

UWAGA!!! OPONY ZE ŚLADAMI NAPRAW TRACĄ GWARANCJĘ!

 • Ochrona danych osobowych

1.Dokonanie zakupów w Sklepie internetowym alu-car.pl wymaga podania danych osobowych (niezbędnych do wystawienia faktury i doręczenia przesyłki) oraz adresu e-mail i numeru telefonu niezbędnych dla potwierdzenia Zamówienia oraz doręczenia przesyłki.

2. Sklep internetowy alu-car.pl przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji Zamówienia.

3.Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości poprawiania lub usunięcia.

4.W przypadku realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych przez Kupującego.

 • Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.