Polityka zwrotów

1.Kupujący mający status Konsumenta może bez podania przyczyny dokonać zwrotu zakupionego Towaru składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

2.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.Towar używany nie podlega zwrotowi.

4.Towar montowany nie podlega zwrotowi.

5.Zwrot Towaru możliwy jest tylko w przypadku nienaruszonych etykiet.

6.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.